Общи условия и правила за ползване на сайта Eho.bg


ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Настоящите общи условия уреждат отношенията между "Вендо Маркет" ООД , ЕИК: 204857416,      гр.Пловдив, ул. "Димитър Цончев 13" , и лицата - ползватели на услугите на сайта Eho.bg

2. Eho.bg е сайт за малки обяви. Eho.bg е собственост на "Вендо Маркет" ООД. В настоящите Общи условия "Вендо Маркет" ООД ще бъде идентифициран и със собственото си предприятие - сайта Eho.bg.

3. Всяко лице, което е заредило на браузъра си Eho.bg или е било пренасочено към него, следва да се запознае внимателно с настоящите Общи условия и ако лицето не желае да стане ползвател на услугите на Eho.bg, ако не желае да предоставя данни и информация и да има достъп до данни и информация, следва незабавно да напусне сайта.

4. Ползвателите на услугите на Eho.bg се съгласяват да получават седмичният бюлетин на сайта.

5. С приемането на настоящите Общи условия, ползвателят на услугите на сайта Eho.bg дава предварителното си съгласие да получава търговски съобщения от "Вендо Маркет" ООД, относно услугите, предоставяни чрез сайтa Eho.bg

ПРАВИЛА ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВИ В EHO.BG

1. Заглавията и текстовете на обявите се изписват задължително на български език (кирилица). Допуска се изписването на други езици при условие, че е налично описание и на български език. В определени случаи на платформата са видими заглавия на страници, които се генерират частично или цялостно от съдържание, което се публикува от потребителите на платформата.

2. Забранено е публикуването на една и съща обява повече от един път, в няколко рубрики или райони. Забранено е публикуването на повече от една обява за една и съща стока или услуга с различно описание и снимки.

3. Забранено е публикуването на информация, не касаеща конкретната стока или услуга, предмет на обявата.  Изброяването в заглавието или текста на допълнителни продукти или марки предлагани от потребителя.

4. Обявите трябва да бъдат публикувани в най-подходящата категория и рубрика. Обявите неотговарящи на съответната рубрика, ще бъдат премествани или премахвани по преценка на модератор/администратор.

5. Заглавието трябва точно и ясно да описва предлаганата стока или услуга. Трябва да дава коректна информация за нейното състояние, произход, марка или производител.

6. Забранено е публикуването на каквато и да е контактна информация в заглавията и описанието. В това число телефони, уеб адреси, скайп и други.

7. Забранено е използването на нецензурни, обидни изрази, лични квалификации. Текстове и снимки, целящи да увредят имиджа и достойнството на други лица.

8. Забранено е публикуването на снимки с еротичен характер или с порнографско съдържание. Артикули с порнографско съдържание, секс артикули и медикаменти.Такива обяви ще бъдат премахвани без предупреждение.

9. Забранено е публикуването на обяви на телефони с добавена стойност (импулсни), без това да е изрично уточнено в текста, както и тарифата им на таксуване.

10. Забранено е публикуването на уеб адреси и линкове в заглавията, снимките и съдържанието на обявите с рекламна цел.  Забранено е публикуването на линкове към други сайтове за обяви. Забранено е приканването към регистрация в други сайтове. Забранена е директната, нерегламентирана реклама.

11. Забранено е предлагането на стоки и услуги, неотговарящи на действащото законодателство.

12. Обявите трябва подробно да описват предлаганите продукти или услуги. Забранено е публикуването на лъжлива и/или подвеждаща информация, и снимки. Ако предлаганата стока не е налична или има някакви допълнителни условия за нейното закупуване, това трябва изрично да е посочено в текста на обявата.

13. Забранено е копирането на снимки и текстове от обяви на други потребители, както и на снимки с лога на други сайтове. При публикуването на обяви за стоки втора употреба е забранено ползването само на снимки свалени от Интернет. Задължително е качването на поне една собствена снимка на предлагания артикул.

14. Забранено е регистрирането на повече от един профил с цел неспазване на установените правила на сайта и нелоялна конкуренция спрямо другите потребители. При установени подобни практики, обявите ще бъдат спирани, а потребителите санкционирани.

15. ПРОМО обявите на първа страница се публикуват за срок от 10 дни и се показват на ротационен принцип на заглавната страница на сайта. 

TOP обявите се публикуват за срок от 10 дни и се показват на ротационен принцип в рекламния блок над всички останали обяви.

СПЕШНО обявите се публикуват за срок от 10 дни. Получават етикет СПЕШНО.

Обявите от пакет SILVER се публикуват за срок от 5 дни . Получават етикет TOP. Показват се на първа страница на ротационен принцип. Показват се в рекламния блок на ротационен принцип. През този период потребителят има право на 5 обновявания на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви. 

Обявите от пакет GOLD се публикуват за срок от 5 дни. Получават етикет TOP. Показват се на първа страница на ротационен принцип. Показват се в рекламния блок на ротационен принцип. През този период потребителят има право на 5 обновявания на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви и допълнителен бонус от 5 обновявания на друга обява.

Обявите от пакет PLATINUM се публикуват за срок от 15 дни. Получават етикет TOP. Показват се на първа страница на ротационен принцип. Показват се в рекламния блок на ротационен принцип. През този период потребителят има право на 15 обновявания на обявата, с цел да мине най-отпред в списъка с обяви и допълнителен бонус от 15 обновявания на друга обява.

VIP акаунт е за срок 1 година. През този период потребителят има право да поддържа 1 обява от SILVER пакет (обявата може да се сменя). 

Цените и начините за плащане на платените обяви в Eho.bg са обявени в сайта. Заявяването на платена обява НЕ гарантира публикуването и в Eho.bg, ако тя не отговаря на правилата за публикуване.

16. Потребителите имат право на 1 обновяване дневно на обикновена обява с цел да мине най-отпред в списъка с обяви.

17. Обявите се публикуват за срок от три месеца. Обявите се архивират автоматично в профила на потребителя, ако през този период не бъдат обновени. С всяко обновяване на обявата се подновява нейния четиримесечен срок. Потребителят може и сам да архивира свои обяви.

Архивираните обяви могат да бъдат отново активирани от потребителя по всяко време в рамките на шест месеца от архивирането им чрез натискане на бутона „Активиране“ или „Редакция“ на обявата. Ако не бъдат активирани през този период обявите се изтриват автоматично.

Отказаните обяви са спрени обяви на потребителя поради нарушение на правилата за публикуване. Ако не бъдат редактирани от потребителя и в последствие одобрени, обявите се изтриват автоматично след 28 дни.

Обяви спрени след основателно оплакване се съхраняват за срок от 28 дни, след което се изтриват автоматично. През този период обявите не са достъпни за активиране/редакция/изтриване от страна на потребителя.

18. Забранено е публикуването на обяви на реплики на оригинални стоки в категория Електроника.
Всички обяви на стоки в тази категория, които са реплики или има съмнение, че са такива ще бъдат премахвани от сайта.

19. Забранено е триенето (архивирането) на обяви и повторното им публикуване с цел да бъдат качени най-отпред. За повторно публикувани се считат и обяви, на които е променен текстът и/или снимките , но се отнасят за същите стоки и услуги, както и изтритите (архивираните). Такива обяви ще бъдат спирани, а потребителите наказвани.

20. Отговорността, която произтича от публикуването на обяви, нарушаващи правата върху интелектуалната собственост, включително, но не само, публикации съдържащи имитирани стоки (реплики), пиратски стоки (стоките, които представляват или съдържат копия, произведени без съгласието на титуляра на авторско право или сходно право), или съдържащи всякакъв знак за известна/регистрирана марка (включително лого, етикет, лепенка, проспект, упътване за употреба, документ за гаранция с въпросния знак на тях и др.) без одобрението на титуляра на търговската марка/представителя за Република България, се носи от лицето, което ги публикува.

21. "Вендо Маркет" ООД не носи отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви. Цялата отговорност за верността и актуалността на публикуваните обяви и реклама се носи от лицето, което ги публикува. С факта на публикуването публикуващият декларира, че в обявите или рекламата не се съдържа подвеждаща информация.

22. Администраторите на сайта имат право по собствена преценка да премахват или преместват обяви, без предупреждение, да изтриват снимки, когато те са в разрез с правилата или е постъпило основателно оплакване срещу тях, както и да предприемат мерки срещу подателите им. Да блокират профили на потребители, срещу които има основателни оплаквания или съмнения за участие в
измамнически схеми.

23. Услугите, предлагани от Eho.bg не са предназначени за деца. Лицата, ненавършили 18 години, следва да използват сайта под надзора на родител или попечител/настойник.


ПЛАЩАНИЯ

1. Плащанията за услуги, предлагани чрез сайта Eho.bg се извършват в брой /EasyPay/, Visa, MasterCard, Visa Electron, С банков превод, На банкомат, ePay.bg, PayPal.com, или чрез мобилните оператори на територията на Р България посредством технологията SMS (Short Message Services). Цените на услугите се обявяват от сайта. "Вендо Маркет" ООД не е мобилен оператор или оператор на плащания чрез технологията SMS (SMS-плащания) и не носи отговорност за неправилно доставени SMS- съобщения.

2. Всички парични бонуси реализирани чрез системата за доставки на сайта Eho.bg, се превеждат като паричен превод с еконт и се извършват автоматично при натрупани минимум 20 лева по сметката на потрябителя , след приспадане на такса за паричен превод в размер на 1.2% или 21.2% от сумата за получаване, в зависимост от регистрацията на лицето по ЗДДС.

3. Таксата по т.2 не се дължи, в случай че ползвателят на услугите на сайта използва натрупаните бонус- точки за закупуване на платените услуги в сайта.

4. Рекламация на закупена през Интернет стока - Потребителска информация
Ваше право е да предявите рекламация, ако закупената от електронен магазин стока се окаже дефектна. Срокът за това по закон е до две години, като той зависи от естеството на потребителската стока. Търговецът може да Ви предостави и търговска гаранция, но това не е задължително. В случай че го направи, той определя условията и реда, при които да упражните правото си да се възползвате от нея. Рекламацията си за дефектна стока следва да предявите в някои от обектите на търговеца, от който сте я закупили. Ако търговецът уважи рекламацията Ви, в рамките на месец трябва или да ремонтира безплатно за Вас стоката или да я замени с нова. В случай че не успее да стори едно от двете, следва или да направи отбив от цената, или да развалите сделката и Вие да върнете стоката, а той да Ви възстанови заплатената за нея сума.


ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от "Вендо Маркет" ООД с оглед повишаване качеството на предоставяните услуги като и с въвеждането на нови такива. Промените могат да произтичат и от изменения в българското законодателство.

2. "Вендо Маркет" ООД си запазва правото да променя Общите условия по всяко време и по своя преценка. Промените се поместват на официалната страница на сайта и влизат в сила от деня на поместването им там. Ползвателите на услугите на сайта са длъжни да проверяват актуализациите на Общите условия и да съобразяват поведението си с тях.

3. За всички неуредени в настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото в Р. България законодателство.

4. Всички възникнали спорове в отношенията между ползвателите на услугите на сайта и "Вендо Маркет" ООД се разрешават по взаимно съгласие, а ако такова не се постигне- пред компетентните съдилища в гр. Пловдив, съобразно приложимото в Р.България законодателство.